MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MDO Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen

MVO en ook MDO betekent dat een organisatie, naast het streven naar winst, ook rekening houdt met de effecten van de eigen activiteiten op het milieu en dat er oog is voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf.

Om e.e.a. te bekrachtigen zijn wij lid van “De Normaalste Zaak” een initiatief van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation HENDRIKS BEDRIJFSDIENSTEN stelt zijn medewerkers centraal. Die medewerkers vormen het kapitaal van onze organisatie. Dienstverlening is nu eenmaal mensenwerk. We zijn ons bewust van onze rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen. Hierin zoeken we voortdurend naar de balans. Hendriks Bedrijfsdiensten staat garant door intensieve begeleiding en sfeer staat garant voor een prima kwaliteit aan de bovenkant van de markt.

Wij doen dit vanuit onze ‘5-M benadering’:

  • mensen
  • materialen
  • methoden
  • meten
  • managen

Mensen

Schoonmaken is en blijft mensenwerk. Daarom willen we het bedrijf zijn waar medewerkers graag werken. Onze eerste investering is dan ook in de medewerker. Goed gemotiveerde medewerkers leveren het beste werk. Door een passende beloning, duidelijke communicatie, heldere instructies, opleiding en een professionele coaching, creëren wij bij Hendriks Bedrijfsdiensten een prettige werksfeer. Ons ziekteverzuim is de laagste in de branche.

Materialen

Hendriks Bedrijfsdiensten maakt gebruik van middelen en materialen afkomstig van gerenommeerde leveranciers en passend in een geaccepteerd MVO – beleid. Daarnaast erkennen wij het belang van de beschikbaarheid van milieuvriendelijke middelen en materialen op de goede plek en in de juiste hoeveelheid.

Methoden

Door voorlichting, opleiding en coaching zorgt de Hendriks organisatie er voor dat haar medewerkers steeds de juiste en vereiste werkwijze hanteert, ondersteunt door de goede bijbehorende middelen en materialen. Scholing en bijscholing hierin vinden voortdurend plaats, zowel op locatie als in opleidingscentra. SVS en RAS staan ons hierin bij.

Meten

Meten is weten. Het behalen van een goed kwaliteitsniveau is belangrijk, maar het continueren ervan is van nog groter belang. Hendriks Bedrijfsdiensten is zich hiervan permanent bewust en streeft naar optimale kwaliteitstevredenheid. Door middel van belevingsrondes, het
Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) en andere meetsystemen van o.a. de Vereniging Schoonmaak Research ( VSR). Maar vooral ook door het toetsen hoe de geleverde kwaliteit door de gebruiker wordt ervaren. Hiertoe worden periodiek belevingsenquêtes gehouden. De uitkomsten hiervan zijn leidend in ons handelen.

Managen

  • Hendriks Bedrijfsdiensten wil met u als opdrachtgever niet alleen samenwerken, maar ook als gelijkwaardige partners met elkaar werken.
  • Middels een goede communicatie met de opdrachtgever en een interne aansturing van goed opgeleide gemotiveerde medewerkers, die weten wat er van ze verwacht wordt.
  • Verantwoording daar leggen waar die hoort.
  • Korte en directe communicatie lijnen tussen alle betrokkenen.
  • Afspraak is afspraak, wij doen wat is toegezegd.

Toepassing van bovenstaand biedt onze klanten continuïteit, kwaliteit en tevredenheid.

Activiteiten van HENDRIKS BEDRIJFSDIENSTEN

De activiteiten van ons tonen aan dat we ook een duurzame partner willen zijn voor onze opdrachtgever en voor onze samenleving in het algemeen. Het hieronder beschreven gedachtegoed van duurzaam partnership is verder uitgewerkt op vijf beleidsterreinen:
1. Duurzame betrouwbaarheid en betrokkenheid
2. Duurzame inkoop van materialen en middelen
3. Duurzame energie door inkoop ‘groene’ energie
4. Duurzaam personeelsbeleid middels gezondheidsleer/arbeidsvreugde
5. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid via steunen ‘goede doelen’, kennis ervaring delen met een aantal maatschappelijke organisaties

Bewustwording medewerkers.

De medewerkers van Hendriks Bedrijfsdiensten zijn goed opgeleid middels o.a. regelmatige instructiebijeenkomsten en door praktijkopleiding op de werkvloer. Het creëren van grote betrokkenheid bij zowel opdrachtgever als werkgever resulteert in een verbeterde kwaliteit in de werkuitvoering door bewustwording van kwaliteit en duurzaamheid te bevorderen.

Deze inspanningen resulteren in een kwaliteitsniveau, continuïteit van de dienstverlening en in de beschikbaarheid van de teams.
Zo bieden we voorlichting die zowel voor het milieu als ook voor de eigen situatie besparingen op kan leveren.

Kortom het succes van Hendriks Bedrijfsdiensten berust mede op aandacht voor het personeel. Hetgeen leidt tot tevreden klanten.

Inzamelen stakeholders

Verzamelen verlichting, lege batterijen en cartridges, ten behoeve van hergebruik of recycling.

Duurzaam afvalbeheer

Wij staan voor een duurzaam afvalbeheer ( ook vanaf de werkplek) op het gebied van in-en externe afvalverwerking.

Laag ziekteverzuim in de branche

Hendriks Bedrijfsdiensten voert een uniek ziekteverzuimbeleid, gebaseerd op persoonlijke aandacht en begeleiding.
Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten en tevreden klanten zorgen voor tevreden medewerkers.

Kwaliteit DKS – VSR

Het behalen van een goed kwaliteitsniveau is belangrijk, maar het continueren ervan is van nog groter belang. Hendriks Bedrijfsdiensten is zich hiervan permanent bewust en streeft naar optimale kwaliteitstevredenheid.
Door middel van belevingsrondes, het Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) en andere meetsystemen van o.a. de Vereniging Schoonmaak Research (VSR). Maar vooral ook door het toetsen hoe de geleverde kwaliteit door de gebruiker wordt ervaren. Hiertoe worden belevingsenquêtes gehouden. De uitkomsten hiervan zijn leidend in ons handelen.

vsr formulier DSC_0233