Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

codeverantwoordelijkmarktgedrag

Hierbij verklaart Hendriks Bedrijfsdiensten B.V. de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak-en glazenwassersbranche in haar organisatie toe te passen.

 

Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan zijn de volgende inspanningen
geleverd:

Aanbesteding en contractering:

1. Hendriks Bedrijfsdiensten B.V. baseert haar offertes op een in de praktijk verantwoorde gerealiseerde normstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met ervaring uit het recente verleden in combinatie met theoretische normstellingen door de opdrachtgever. De opgegeven prijs is degelijk onderbouwd en realistisch en geeft de verhouding weer tussen het gewenste kwaliteitsniveau van de opdrachtgever en de wijze waarop Hendriks Bedrijfsdiensten B.V. deze, professioneel verantwoord, kan realiseren. Onze dienstverlening is ook controleerbaar door de opdrachtgever.

2. We hechten grote waarde aan een langdurige relatie met zowel de opdrachtgever als onze medewerkers, daarom zijn we in het offertestadium ook erg gefixeerd om een realistische normstelling te bereiken. Op deze wijze ontvangt de opdrachtgever de gewenste kwaliteit waarvoor Hendriks Bedrijfsdiensten B.V. zich sterk maakt in de markt en kunnen onze medewerkers op een normale wijze de normstelling realiseren.

3. Aangezien het overgrote deel van onze medewerkers uit vrouwen bestaat hechten wij een groot belang aan dag- en avondschoonmaak. Onze medewerkers zijn bij dagschoonmaak meer zichtbaar op de werkvloer, dit beïnvloedt de veiligheid en indirect de betrokkenheid en de motivatie van onze medewerkers.

4. Bij contractovername zorgen wij dat deze overname geruisloos, voor de over te nemen medewerker(s) verloopt, hetgeen werkmotivatie en de betrokkenheid van de over te nemen medewerker(s) ten goede komt. Elke overgenomen medewerker kan vanaf dag 1 werken met de materialen en middelen, in de beschikbare werkkleding wat hij of zij nodig heeft, op de wijze zoals ze op de basis van training on the job c.q. algemene werk instructie geleerd is.

5. Hendriks Bedrijfsdiensten B.V. maakt op basis van het contract gebruik van werkprogramma’s. Regelmatig wordt de kwaliteit van onze schoonmaak gecontroleerd en gerapporteerd aan de opdrachtgever en onze medewerkers. Indien er een SLA is opgenomen in het contract ontvangt ook de opdrachtgever een kopie van het rapport.

6. Op basis van de grootte van het contract zorgt Hendriks Bedrijfsdiensten B.V. voor een geregeld bezoek aan de opdrachtgever. Waarborgen en implementatie en naleving sociaal beleid ( ook na ingangsdatum van een contract). A. Naleving van de cao B. Arbeidsomstandigheden, waaronder werkdruk C. Opleidingen op de werkvloer waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om door te stromen

Medewerkerstevredenheid

Tijdens werkoverleggen komt dit onderwerp regelmatig aan de orde waarbij niet alleen op eventuele werkdruk maar waar vooral aandacht wordt besteed aan werkplezier en evt. voorstellen tot verbetering van gehanteerde werkwijzen.

Resultaten

  • Tevreden en ervaren medewerkers
  • Tevreden opdrachtgevers
  • Er wordt onderzoek gedaan om medewerkers, die daartoe genegen zijn , naast training on the job, de gelegenheid te geven om de basisvakopleiding te gaan volgen

Naam: H.R. Hendriks-Boomsma
Functie: Algemeen Directeur